Κριτικές

You Are Here:
Σημαντικά αντιπροσωπευτικά κριτικά σημειώματα είναι ενσωματωμένα και στα επιμέρους Links (Θέατρο κ.λ.π.) όπως και στα κείμενα της αρχικής σελίδας. Το παρόν Link συμπληρώνεται συνεχώς.

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ (1952)
«(…) Ο Τίμος Μωραϊτίνης ανεβίωσε το λεπτό αττικόν πνεύμα και πρωταγωνίστησε στην δημιουργία της νεωτέρας πνευματικής Ελλάδος».
 
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ (Εκδότης του «Μεγάλου Ελληνικού Βιογραφικού Λεξικού) – 1962
«Πριν από μερικά χρόνια χάθηκε ένας από τους πρωτεργάτες της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας, μεγάλος δάσκαλος της συγγραφικής τέχνης. Ένα καθαρό, τίμιο και ωραίο μυαλό, που επηρέασε με την δύναμί του την εξέλιξι των ελληνικών γραμμάτων κατά τα τελευταία χρόνια. Ο Τίμος Μωραϊτίνης».

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ
«Πολύ σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που ο θάνατος ενός ανθρώπου αφήνει μια κενή θέσι που δεν μπορεί κανείς να την πάρη. Και μια από τις μετρημένες αυτές περιπτώσεις είναι ο θάνατος του Τίμου Μωραϊτίνη. Άδεια η θέσι του στα γράμματα. Ο Μωραϊτίνης υπήρξε η απρόσιτος κορυφή του ελληνικού χιούμορ».
(Βλπ. επίσης ενότητα ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ)
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Ποτέ το έργο ενός γράφοντος δεν βρέθηκε τόσο απόλυτα συνυφασμένο με την ψυχή του, με την εσωτερική του διάθεσι, όπως το έργο του Τίμου Μωραϊτίνη. Ο μεγάλος αυτός Αθηναιολάτρης που μας άφησε, εδόθηκε ολόκληρος στα χειρόγραφα του. Όλη η κλιμάκωσις των αισθημάτων που τον κατείχαν, από την νοσταλγία ως το σαρκασμό διοχετεύθηκαν από την πέννα του στο χαρτί για να γίνουν θέατρο, ρομάντζο, στίχος, χρονογράφημα.»

εφ. ΒΗΜΑ

Ηλιάδης

 
 
 
 
Νέστωρ Μάτσας

Κριτικές Τ1 σελ 20 Νέστωρ Μάτσας

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παύλος Παλαιολόγος (εφ. ΒΗΜΑ)

Κριτικές Τ1 σελ 20 Παλαιολόγος

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αδάμ Παπαδήμας

Κριτικές Τ1 σελ 21 Αδάμ Παπαδήμας

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
εφ. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

Κριτικές Τ1 σελ 22 Παπαστρατηγάκης

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχάλης Περάνθης

Κριτικές Τ1 σελ 22 Μιχαήλ Περάνθης

 

 

 

 

 

 

 

 

εφ. ΑΘΗΝΑΙΚΗ

Κριτικές Τ1 σελ 22 Νίκος Σύριος

 

 
 
 
 
 
Δημ. Ψαθάς (εφ. ΤΑ ΝΕΑ)

Κριτικές Τ1 σελ 23 Δημήτρης Ψαθάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ. Καστρουνής (εφ. ΑΝΑΤΟΛΗ Αλεξάνδρειας Αιγύπτου) 

Κριτικές Τ1 σελ 23 Σ Καστρουνής Α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτικές Τ1 σελ 24 Σ Καστρούνης Β